Storebæltsbåden.Makrellen
Udvalget varetager driften af Storebæltsbåden Makrellen
Formand Preben Rasmussen 28 22 41 72 tradkurv@gmail.com
       
Instruktør Gert Schjönning 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk
Instruktion og Sekretær Jan Kampmann 20 40 05 00 Kampmanns@mail.dk 

Hav udvalget

Udvalget varetager alt vedrørende havturene

Formand  Bent Olsen 28 88 85 30 robeme@ka-net.dk
       
       

Lodsejer udvalget

Udvalget varetager kontakt til og aftaler med lodsejerne vedrørende foreningens fisketilladelser.

Formand  Mogens Larsen 20 10 55 35 mogens.chr@stofanet.dk
  Finn Nyholm    
       

Lokale udvalg

Udvalget varetager alt vedrørende den daglige drift af foreningens lokaler.

Formanden er medlem af Revhusudvalget

Formand Peter Nommesen 40 57 28 83 pvn002@gmail.com
  Uffe Hasselby    
  Ingolf Petersen    
  Mogens Hansen    
  Anette Woetmann Nielsen    

Pokaler og Storfanger

Udvalget varetager alt vedrørende tilmelding mm til pokaler og årets storfanger

Formand Gert Schjöenning, Strandvejen 56, 4220 Korsør 23 26 73 75 schjoenning@mail.tele.dk
       
 

Å udvalget

Udvalget varetager vedligeholdelsen af arealerne i å zonerne.

Formand Uffe Hasselby 40 94 21 29 h.uffe@jubii.dk
  Hans Jessen    
  Jan Borgstrøm    
  Ole Nissen    
  Claus Sønderskov