Turreferater 2019

Siden indeholder referater og billeder fra foreningsarrangementer og medlemmer.

Tirsdagsfiskerne d. 19/3 2019

Når man kigger ud ad vinduet i dag, og man ved hvordan vejret har været de sidste mange dage, så er det utroligt, at 8 tirsdagsfiskere kunne mødes som i går d. 19 marts i højt solskin.

Vi mødtes på opsamlingspladsen ved Slagelse omfartsvej kl. 8.30. Vi fordelte os i tre biler og kørte mod Roskilde Fjord. Aftalen var, at målet var Sønderby på vest siden af fjorden. Her kørte vi ned til vandet gennem ” Skjoldungernes Land”, et af Danmarks første naturreservater med adgang for offentligheden.

Ved ti tiden var vi klar til fiskeriet, og vejret indgød til at bruge fluekæppen. Hvilket mange benyttede sig af. I løbet af formiddagen  blæste det mere op, og der kom nogle kastevinde, så det blev vanskeligt at styre fluen, især i bagkastet. Flere gange var det som om fluen forsvandt, så fremkastet blev vanskeligt eller krogen sad i nakken på en.

Ved en jagthytte fandt vi en lun krog med borde og bænke. Så her spiste vi vores frokost og varmede den medbragte kakao . Super dejligt.

Flere opgav fluefiskeriet og gik over til spinnegrejet . Lige meget hjalp det. Der var ingen fisk, ikke så meget som et lille nap.

Alligevel blev det en dejlig tur med solskin og frisk luft. Vandet er stadig koldt, men det afholdt ikke en enkelt fra at tage en dukkert. Bunden var forholdsvis blød, og passer man ikke på, kan det være svart at flytte fødderne, og man vælter omkuld

Ved tre tiden vendte vi snuden hjemad igen, en oplevelse rigere.

Niels

 HAVTACKLER v/ Bent Olsen torsdag d. 14/3

Desværre mødte kun 5 til havudvalgs formand Bent Olsens instruktion og produktion af havtackler, det er synd for de mange, som ”måske” kunne tænke sig, at lære noget på området, personlig fik jeg både ideer og ny lærdom med hjem, men jeg er jo også kun 70 år, - sagt på anden vis, så er det altid interessant, at få udvidet sin horisont indenfor de mange lystfiskeområder.

Bent han lærte os at binde tackler i almindelighed, men også specielle tackler til f.eks. LANGE og KULMULE, så nu er vi klar.

Derudover er der jo altid en gemytlig social dimension, hvilken også ”deltog” på denne aften.

Men frygt ikke, Du kan nå det endnu, - DU SKULLE VIRKLIG UNDE DIG SELV DENNE VIDEN, - idet der igen er aktivitet HAVTACKLER TORSDAG DEN 28. MARTS KL. 19.oo.

Flemming

Lige én god én fra i går tirsdag d. 12/3

Ja vejret var tåleligt denne tirsdag, planen var jo ellers, at vi skulle til Roskilde Fjord, men på grund af vejret blev det ændret til Skælskør Fjord.

Dette var der 11 mand som syntes at de ville være med til. Vi har et hjørne derude, som vi tidligere har slået os ned i, og det blev der ikke ændret på.

Gert havde åbenbart ikke lyst til at bevæge sig ret langt væk, men efter ganske få kast, landede han én Havørred lige over målet, 3 kast senere kom der én til på land, lidt større, og så var der lige nogle hug, og en under målet som kom ud. Kl. 12.00 samledes vi til en varm tår gløgg, og der var i alt fanget 7 fisk, hvoraf der kom 2 med hjem. Vi fortsatte fiskeriet en times tid efter pausen, men der skete der ikke noget. Da vi pakkede sammen begyndte det at småregne, men vi havde én rigtig god dag, med fisk på tasken. Der var flere, som mente, at Gert havde kyst alt levende ud af fjorden, men på et senere tidspunkt, må det prøves igen. Roskilde Fjord eller Isefjord én kommer lige så snart vejret arter sig.

Mogens.

Junior Temaaften d. 6/3

Med stor tilfredshed har vores juniorafdeling taget handsken op for nytænkning og øget aktivitet, i hvilken forbindelse de havde arrangeret et foredrag med vores lokale Alaska globetrotter Flemming Larsen, hvor han fortalte og viste billeder og film fra hans mange ture til den smukke og nærmest uberørte natur på udvalgte steder i del "af guds eget land".

Det virkelige gode og kvalitetsbekræftende for og ved dette foredrag, billeder og film var, at det for det første ikke var skrig og skrål og ju-hu med fisk mig her og der, samt heller ikke størst, flest og mest, - men meget mere en god og gedigen rejsebeskrivelse, som udstrålede trivsel og glæden ved de fine fiskevande og naturen, samt ikke mindst hyggen ved bålet og nydelsen af friheden i den storslåede natur og formidable vandløbskvalitet, - faktisk det totalt modsatte af de vi oplever her lokalt, - MEN EN FANTASTISK SUPER AFTEN.

Hvor var det synd, at ikke mange flere seniorer havde fulgt opfordringen, - for der var virkelig skiltet med denne aften, - og troppede op, - da gik I glip af noget!

Stor tak til Flemming for en god aften.

Formand Flemming

Lige et par ord, fra en blæsende dag d. 5/3 2019

Vi var 12 der syntes, at det var lige blæsende nok, men dog havde lyst til, at få en sludder sammen, over en tår kaffe med tilbehør, ja man kommer langt omkring , vores små vandløb-mangel på Havørreder - havbrug - flueliner - og alt hvad der ellers kan købes for penge. De store bedrifter blev heller ikke glemt, det er godt, at man kan huske dem, hvad skulle vi ellers gøre.

Vi blev også enige om, at hvis der var nogen, som kunne tænke sig, at komme ud og fiske andre dage end tirsdag, så kontakter de mig, og jeg sørger for at alle får det at vide, hvor vi mødes, og alt det øvrige. Kort over Roskilde og Isefjorden blev der også set på , så nu har alle muligheder for at komme med input, og det glæder jeg mig til. Nu håber vi på bedre vejr fremover de kommende tirsdage.

Mogens

Tirsdagsfiskernes tur til Tude å d. 26/2

Ja denne tirsdag morgen / formiddag ja klokken er 08.30 der mindes man om et stykke musik af Carl Nielsen som hedder" Tågen Letter " for det var tåget.

Vi var 7 der havde trodset vejret og mødtes ude ved Åen. Vi fik fordelt os på zone - Mundeingen - 1 - 2 -6 plus zone 3. På zone 3 var Henning Toholm og Mogens, Der tror jeg, at vi fik én Å fisker ind i folden, Henning blev meget betaget af naturen derude, og især da tågen lettede, han havde ikke forestillet sig sådan en natur derude, og det hjalp jo noget på det, at Henning ikke blev forskrækket når det blev lidt blødt under ham, som jeg sagde til ham, og det gælder alle, ring til mig, så skal jeg nok vise zonerne frem. Vi mødtes igen kl. 14.00 (undtagen Henning, han blev ved Åen) men indrømmet, der var der flere, som var kørt hjem, fisk blev der fanget, men de var desværre  lige korte nok. Det der trøster mig i denne situation er, at Regnbuerne udebliver.

Mogens

Lige et par ord fra i går tirsdag d. 19/2.

Tirsdag den 19 febre. Mødte der 9 mand friske mand op ude på Reersø. Vi skulle i gang, og hvad opdagede Mogens Larsen, da han pakkede ud, han havde taget sikkerhedsstøvler med i stedet for vadestøvler, så der skulle fiskes i træsko i træsko, det måtte han høre lidt for igennem dagen. Vi startede fiskeriet , vejret var fint, solen var på himlen ind imellem , vi spredte godt og grundigt langs stranden, der var flere som havde været med sidste gang, så de fik travlt med at komme derhen, hvor der tidligere var fanget fisk. Omkring middagstid, kom der en lille byge, men Hans Henrik, havde paraplyen med hvad har han ikke med? Vi mødtes kl. 13.00 for at få lidt kalorier til kroppen, på det tidspunkt var der ikke fanget noget. Vi fortsatte til kl. 14.15 og der havde Mogens fanget det samme som de øvrige, nemlig ingen ting. Den næste lange tur bliver til Roskilde eller Holbæk Fjord, da der er ønsker om det.

Mogens.

Et kort resume fra generalforsamlingen 2019 02 02.

(et fyldestgørende referat kommer snarest på siden Seneste nyt)

Finn Nyholm blev, som indstillet af bestyrelsen, valgt til at styre slagets gang som dirigent og Niels Kring blev valgt som referent.

Flemming forelagde bestyrelsens beretning og Jesper fremlagde regnskab, som begge blev godkendt af de 53 fremmødte medlemmer. Da der ikke var indleveret forslag til punktet ”Behandling af indkomne forslag” og da kontingentet forblev uændret kunne vi gå videre til valghandlingen hvor alle blev genvalgt. Kun under punktet ”valg af suppleanter” skete der lidt. På disse 2 poster var der udover Peter Nommesen som genopstillede og blev genvalgt. Den anden post skulle besættes. Her foreslog bestyrelsen Steen Nielsen, som blev valgt med applaus.

Under punktet ”Eventuelt” blev Michael Hemmingsen udnævnt til æresmedlem ”Som en påskønnelse og stor tak for et mangeårigt entusiastisk og loyalt virke i klubben i medfør af flere vigtige tillidsposter, afsluttende med de sidste 11 år - at være én af tovholderne i Korsør Havnemede”

Som sidste punkt stod Bent Olsen for uddelingen af Diplomer for årets fisk og Storfangernåle for årets bedste resultater for salt- og ferskvands fisk. 

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Korsør Lystfiskerforening.

JK

 

 

Klubaften med fluebinding Torsdag d. 31. januar

Så har vi de ihærdige fluebindere, der igen under hård men retfærdig ledelse af chefbinder Uffe Hasselby, kreerer nogle af de farligst tænkelig fluer til den Vestsjællandske ørred.

mvh. Flemming

Referat fra tirsdagsfiskerne tirsdag d. 29. januar.

Vi mødtes som sædvanlig kl. 10. Vi var 10 friske fiskere der var klar til at udfordre ørreden. Vinden var noget kraftigere end lovet i vejrudsigten. Nogle af os har lige været på fluekursus, så det skulle prøves. Vinden gav dog nogle storeudfordringer. Nogle forsøgte sig med baglæns kast. Andre prøvede, men det hele krøllede sammen foran dem. Det eneste der ikke var dårligt var vejret, det var strålende solskin indtil vi havde fået den gode varme kakao. Så mente solen, at nu kunne det være nok. Den forsvandt bag skyerne og efterlod en kold bidende vind, som selv i vores lille næsten vindstille Camp føltes gruelig kold. Nogle bestemte sig for at tage hjem, men de seje fortsatte med at fiske, trods de vanskelige forhold. Fangster??

Så vidt jeg ved blev der ikke fanget noget bortset fra tang og andet løs vraggods.

Claus

Tirsdagsfiskerne d. 15. januar Lige et par ord, fra  friske fyre.

Ja vi kan ikke blive ved med at aflyse tirsdags turene, der er allerede aflyst én i år. I dag gik turen til Klinteby, der var 5 som ikke var så kede af det,  de måtte ud og have noget frisk luft. Vejrudsigten var ikke så dårlig set hjemmefra, men virkeligheden var lidt anderledes, vejret var ikke helt som de lovede. Vi var nogle stykker der startede med at gå mod syd, men der blev min tålmodighed hurtigt brugt op, så vende om, og gå mod Glænø fra parkeringspladsen, der var både dejligt at gå, og ingen grønsager i vandet, men fisk var der heller ikke, dog var der et par stykker som så fisk, og de var sammen da de så den.

Ud over, at Knuth, måtte låne tørre sokker, skete der ikke noget, så vi kørte hjem ca. kl. 12.30 Det var godt med en lur om eftermiddagen.

 Mogens.

Klubaften 2019 01 10

Klubaktiviteten film af fluekast og vedligeholdelse af grej afvikledes med 17 deltagere, hvor først aftaltes strategi for kastefilmning og derefter vistes hvordan man montere en fisketang. desuden havde vi en kort snak om vedligeholdelse af hjul.

flemming