Turreferater 2014

Tirsdagsfiskernes Juleafslutning                                                                   2014 12

Årets sidste tur gik til Stigsnæs hvor Mogens som så ofte før kræsede om os efter fiskeriet med men Gløgg. 

En god afslutning på et godt år for Tirsdagsfiskerne, og en afslutning hvor der blev fanget lidt havørreder, som desværre var lidt for små.

Tak for det gode samvær.

Jk

Klubaften - Foredragsaften med Lars Juel Hansen                                      2014 10 23

Denne aften ser jeg tilbage på med en følelse af, at her fik vi virkelig noget for pengene. Aftenen bød på en rigtig god gennemgang af de erfaringer Lars Juel Hansen ”Kobberbassen” havde gjort sig gennem sine år som lystfisker langs de danske kyster. Lars fokuserede i sit levende og muntre foredrag på havørredens liv og den teknik han brugte / bruger for at finde og fange denne herlige fisk.. Det hele blev, som Lars selv skriver i sit oplæg, ”krydret med masser af røverhistorier” og forårsagede en livlig debat bland deltagerne. Du kan følge og se mere på Lars Juel Hansens blog http://seatrout4you.com/.

Foredragsaftnen følges op på en guidet tur til Isefjorden d. 7. december. (Turen blev senere aflyst pga. dobbeltbooking fra Lars side).

Jan Kampmann

Torsdag d. 13/11- Kl. 19. Foredragsaften med Bjarne Lehné
Revhuset vil denne aften være åbent fra kl. 18, men foredraget starter først kl. 19.
En særdeles kompetent småbådsfisker der vil øse ud med sine erfaringer specielt rettet mod fiskeriet i Storebælt. Bjarnes båd vil denne aften stå på trailer ved Revhuset.
Du kan se lidt om hvad Bjarne er involveret i på disse link: www.tunaclub.dk www.fiskerekorder.dk www.smaabaadsklub1.dk 
Biks og Banko.                                                                   2014.10.29 
Aften blev en succes med god biksemad fra Storebælt Camping og mange fine præmier. Rigtig mange deltagere fra foreningerne havde fundet vej til Revhuset denne aften.
JK

"Det uofficielle KLF mesterskab i P & T fiskeri" ..                                         2014 10 26

Den 29.10.2014 var sat til den årlige tur til Simons Put and Take, som i år fik etiketten "det uofficielle KLF mesterskab i P & T fiskeri" ..
18 deltagere fordelt på 6 juniores og 12 seniores drog til Simons, hvor Simon havde arrangeret instruktør/guide til juniores, hvilket også resulterede i, at de unge mennesker ryddede næsten hele præmiebordet og tog mesterskabet.
Det var programsat at KLF var vært ved med grillmad, så der var pølser og stegt flæsk til frokost, ligesom Gustav medbragte en lækker drømmekage og turleder Flemming et Dorthe bagværk, så det siges der var ikke mange krummer tilbage at noget, da frokosten var tilendebragt, - selvfølgelig blev Simon og instruktør Michael også blev budt på grill, ligesom 2 nær ved stående fiskere måtte ha' en pølse, da de stod og indåndede "køkkenduften".
 
Vejret var også med os, så det blev en fin dag, hvor slutresultatet blev at Tobias Hansen med fisk på 1,88 og 1,09 kg tog mesterskab og den dertil producerede pokal samt førstepræmien og lige så sikkert kom Mikkel Franklin på andenpladsen med fisk på 1,07 og 0,68 kg, hvor sidstnævnte var en guldørred, som også blev kåret til dagens flotteste fisk, - senior Bjarne Jensen kunne så lige presse sig ind på 3. pladsen med en flot skalle.
 
Tak til Simon, instruktør Michael og Peter Nommesen for en fin billedserie samt alle deltagere for en god dag, hvor seniorer må forventes idømt en eller anden form for "lidt ydmygende aktivitet" til næste års mesterskab p.g.a. deres glimrende fravær i fangster, dog havde flere haft fisk på, men tabte dem.
 
turleder - Flemming

Klubaften - Foredragsaften med Lars Juel Hansen                                      2014 10 23

Denne aften ser jeg tilbage på med en følelse af, at her fik vi virkelig noget for pengene.

Aftenen bød på en rigtig god gennemgang af de erfaringer Lars Juel Hansen ”Kobberbassen” havde gjort sig gennem sine år som lystfisker langs de danske kyster.

Lars fokuserede i sit levende og muntre foredrag på havørredens liv og den teknik han brugte / bruger for at finde og fange denne herlige fisk.. Det hele blev, som Lars selv skriver i sit oplæg, ”krydret med masser af røverhistorier” og forårsagede en livlig debat bland deltagerne. Du kan følge og se mere på Lars Juel Hansens blog http://seatrout4you.com/.

Foredragsaftnen følges op på en guidet tur til Isefjorden d. 7. december. Se om dette i kalenderen.

JK

Fluefiskeri i Harbo Hallen.                                                                            2014 10 20

Søndag den 19.10.2014 i øsende regn (heldig valgt både dag og lokalitet - indendørs) mødtes 13 medlemmer og kursister i KLF med formand Flemming Lundberg Petersen som instruktør til 4 timers indendørs fluekast i Harboe fodboldhallen (66x100 meter) i Næstved, her foreviget ved Peter Nommesens gode fotoserie.

Lokaliteten viste sig, - som forudsagt - at være et sandt scoop, idet vi er upåvirket af vejrlig i alle dets afskygninger.
Der var dømt over- og underhåndskast med såvel én- som tohåndsstang samt hvis tiden tillod præcision og distance.
At dømme efter alle deltageres tilbagemelding var det klar succes, hvor mange udtrykte at de havde lært og fik et godt udbytte, ligesom det er aftalt, at vi sigter mod et follow up i starten af 2015, ligesom også bliver træning/kursus i det rette element.
Jeg vil takke alle for den intensive og gode fokuserede indsats, - ensbetydende med at man er kommet et skridt videre, - det var i øvrigt meget overraskende og positivt, hvordan dette kunstgræs var ganske god til at "holde igen" på linen ved underhåndskast.
NU skal den enkelte blot, - ligesom i al læring her i livet, - gå på boldbanen eller til vandet og træne yderligere, - øvelse gør som bekendt mester. 
Flemming 
 

Udsætning af halvårsfisk 2014 09 21

Igen har Peter Nommesen leveret fine billeder fra en dejlig dag ved åen hvor der blev udsat 1/2 års fisk. Næsten 8.000 1/2 års fisk blev fordelt i Bjerge-, Vårby- og Lindes Å.

Flemming skrev.

Endnu engang tusind tak for hjælpen til de 10 hjælpere/udsættere, og I hører nærmere når vi skal bygge dambrug, el-fiske og stryge - samt jeg glædeligt kan oplyse, at vores kedelige oplevelse ved Grønhøj bro, hvor vi observerede 30-35 fisk som havde det rigtig skidt, - kørte jeg efter udsætningen tilbage til stedet og konstaterede kun 3 fisk som ikke havde klaret ærterne, ligesom der var masser af dejlig liv i åen i øvrigt. 

Tirsdagsfiskerne på Tuel Sø
Tirsdag d. 9. september var tirsdagsfiskerne på den årlige visit hos Sorø Sportsfiskerforening for at samfiske på Tuel sø. Turen startede, som vanligt, med hyggeligt fælles morgenbord i foreningens lyse og venlige lokaler, hvorefter vi kørte ud til bådene ved søen. Alle fik rigget bådene til og begav sig, i adstadigt tempo, med elmotor i forskellige retninger for at fange præmiefiskene.
Det blæste en del, så det var med at få smidt ankeret ud så båden ikke landede i den anden ende af søen. Det var meget forskelligt hvad og hvor mange fisk der blev halet indenbords, men lidt blev det da til. Dagens høst blev 11 sandart op til 1,3 kg - 7 gedder op til 2,2 kg. - 5 aborrer op til 31 cm.  Det var godt nok ikke pænt af os fra KLF, at vi løb med alle 3 præmier, men sådan kan det jo gå. Tak til Sorø´s pensionister for en dejlig tur. ( Og Henning siger tak for "badet" )
Sankt Hans aften på Revet
Lige en solrig-halvblæsende varm sommerhilsen om Sank Hans aftens vellykkedet, hyggeligt og fornøjelig arrangement.
53 personer til grill-ningen og omkring 150-60 personer til bålbrændingen, hvor Jørgen Andersens, fra Ældre Rådet, stod for båltale. Der blev solgt rimelig fornuftig af drikkevarene og ligeledes af kaffen, Så alt i alt en god omsætning og aften.
Mvh. Peter Nommesen Koordinator for Revhusudvalget.

Kysttur til Agersø

 Søndag den 27 april var vi 6 medlemmer der tog færgen kl. 7.10 til Agersø, vinden var i en god retning , så vi kunne fiske på Støvlen, som er syd på øen, og ud mod Omø.

Da vi kom til stedet kunne vi hurtig se at vandet så godt ud med lidt bølger og ikke så klart, og der gik heller ikke længe før Carsten havde den første fisk på, som var en hornfisk men den kom desværre ikke med i land, men ret hurtig herefter havde han fisk igen denne gang en ørred som desværre ikke ville en tur i nettet. Efter et stykke tid kom Jan med en fin ørred på 48 cm som taget på et af de små rev der findes på stykket. 

Herefter fik Christian en hornfisk som kom på land, og efter få kast var der en lille ørred, som lige hold målet, Bente fik også 2 hornfisk, og der blev mærket mange små nyk i enden af linerne, det er altid dejligt at man mærker eller ser noget dette giver en rigtig god stemning og optimisme på fisketuren.

Så efter en rigtig god og hyggelig dag på kysten tog vi færgen tilbage til fastlandet kl. 15.30 , med lidt fisk , og minderne om en god tur med god hygge og lidt fiske historier.

Tak for en god dag. Christian turleder

Foreningstur til Nord Falster.

'Vi startede fra Hesnæs og begyndte fiskeriet ved den første stenodde. Herefter vandrede vi langs kysten. Det var lidt hårdt at gå på de mange sten, men ellers ok. Vi skulle finde en mulighed for at komme op i skoven via de stejle skrænter. 

Vi ville bevæge os ud til Stubbehage. Passagen er meget nemmere, når vi går langs kanten oppe i skoven. Området er fyldt med gode standpladser, dog viste det sig, at havørrederne havde glemt det, men, når det bliver lidt lunere i vandet, vi der ske ting og sager her. Deltagerne var enige i det synspunkt, vores fangstresultat blev en hundestejle, der blev fightet behørigt. 

Som lystfisker kammeraterne selv har bemærket, ligger der utrolig mange sten i vandet i vidt forskellige størrelser, kystlinien er omgivet af høje stejle lerskrænter med udhængende bøgetræer.Vi kørte herefter ned til Grønsund stykket som vi kalder Næsgaard/skydebanen. Går man forbi dette område, kommer man til Abildvig feriekoloni. Fiskestrækningen er god til både spin og fluefiskeri. Fortsætter man videre langs kysten, kommer man til Skansen. Herefter videre mod øst til Hestehoved Fyr - fortsætter du videre langs kysten kommer du til Stubbehage og Hesnæs havn. Slutresultatet blev for Christians vedkommende en hundestejle, to vættelys, en rullende havørred som røg af krogen, en efterfølger, for mit eget vedkommende blev det til en efterfølgende havørred som vendte inde på sandbunden, jeg fandt et pænt stykke rav, et søpindsvin og en kiselsvamp. Det var et dejligt vejr, hvor solen også var til stede, hyggeligt og socialt kystfiskeri med svag nord østlig vind. Tak til deltagerne for deres opbakning. De store naturoplevelser ligger om hjørnet og venter på os. 

Med lystfisker hilsen Korsør lystfiskerforening. Turlered Carsten Glen Christensen.

 

Havtur søndag 2-3-2014

Dagen startede med en tåget og regnfuld morgen for 24 friske havfiskere, men det viste sig hurtigt, som dagen begyndte at gry at det kun var tågen der holdt ved. Så med alle mand ombord, blev kursen rettet mod den sydlige side, af den østlige pylon. Hvor det hurtigt viste sig at vi havde en stærk nordgående strøm. Det første drev gav ikke de store fangster, men som tågen lettede hen på dagen og tude ”Marie” (Tågehorn) blev tavs blev fiskeriet bedre og bedre, med sol og en let vind til at slutte af på. Med fisk til alle mand, var der stor travlhed med at rense fisk på vejen ind i havn, med 184 fisk med de to største på henholdsvis 3.17 kg. og 3.1kg.

Stillingen til RM efter første tur.

1. Bent Olsen 3.17 kg.   2. Hans H Hansen 3.10 kg.   3. Johnny Ottenfeldt 1.70 kg.

4. Morten Clement 1.61 kg.  5. Kurt Th 1.4 kg.   6. Peter Trabant 0.64 kg.                                                             Knæk og Bræk Bent Olsen

                                                                                                                                  

Uffe og Hans fangede karper i Tude å. Først fangede Hans en karpe på en spinner og kort derefter var det Uffes tur, men denne gang på en flue. 

 

 

Referatet fra generalforsamlingen kan du finde på "Medlems siden"

Tirsdagsfiskernes tur til Roskilde fjord