Seneste nyt fra foreningen

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

November 2018

Makrellen d 11/11 kl. 12.00

Så er Makrellen sejlklar igen efter udskiftning af elektriske komponenter og samlinger, der var ødelagt af det salte miljø båden er udsat for her ved vestsjællands kyster.

JK

Den ekstraordinære generalforsamling d. 8. november.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændring fremlagt:

 • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring af § 4a 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen gældende fra 1. marts i det efterfølgende kalenderår og 12 måneder frem.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Oktobe 2018

Røgkursus i Tommerup d. 1. november

Da jeg desværre har fået et afbud til Røgkurset d. 1. november pga. et ændret vagtskema, er der en ledig plads nu. Så vil du udfylde den ledige plads så kontakt mig snarest på 20 400 500 eller på mail Kampmanns@mail.dk.

Jk

Udsætning af 1/2 års fisk i Tude å systemet

Vi skal udsætte 1/2 års fisk ud søndag den 28 oktober kl. 10.30
Det er de sidste fra vores projekt vildfisk, der er ca. 11.000 stk. der skal fordeles i hele systemet.
Jeg forventer det tager 2-3 timer.
Vi mødes på pendlerpladsen ved omfartsvejen, hvor vi omlæsser fiskene til vores trailer.
Vi sender også biler afsted, med fisk i poser fyldt med ilt.
Jeg skal beklage den korte frist, men jeg håber der er nogen der kan hjælpe.
Send mig en besked om i kan hjælpe, og send denne mail vider til dem, jeg ikke har fået
med på listen.
Med venlig hilsen
UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95
V/ Formand Kurt Jørgensen
Bødkervænget 5, Sæby
4270 Høng
Tlf. 20898182
kurthsf@post.tele.dk

Så er der et friskt havtilbud på kalenderen. 

Lørdag den 17-11-2018 kl. 07.00 til 12.00.

Så tilmeld dig allerede nu. Vi sejler ud fra Helsingør havn med m/s Arresø, for at prøve om lykken skulle være med os, på åres sidste Havtur, der vil blive fisket efter torsk og muligvis også flade.

Pris. 280.00kr.  

Tilmelding til. Bent Olsen 28888530.eller Mail. robeme@ka-net.dk

Husk betaling ved tilmelding på Mobile pay 28888530

Makrellen er ude af drift fra d. 17/10

Følg med i bookingkalenderen

JK

KLF`s data - og privatlivspolitik 2018 10 06

Som I nok er bekendt med, er den nye EU´s Persondataforordning og den danske Databeskyttelseslov gældende fra d. 25. maj 2018.

Som forening er vi omfattet af ovenstående og skal derfor tilpasse os disse, men som ved al anden lovgivning har det haltet meget med at få vejledninger til de nye tider på plads, og især  hvordan foreninger skal forholde sig til dem.

Hen over sommeren har Flemming, Jesper og undertegnede haft gang i skriveriet og har haft  hovederne stukket sammen for at komme igennem dette meget juridisk tørre stof.

På det seneste bestyrelsesmøde blev forslaget til "Privatlivspolitik for Korsør Lystfiskerforening" godkendt af bestyrelsen sammen med al den øvrige dokumentation, som er krævet i EU´s Persondataforordning og den nye danske databeskyttelseslov, 

Privatlivspolitikken for KLF ligger nu tilgængelig på hjemmesiden her. De øvrige dokumenter, som er krævet for at vi opfylder kravene til data - og privatlivspolitikken er udelukkende om administrations - og  dokumentationskrav vedrørende  bestyrelsesarbejdet.

JK

Korsør Lystfiskerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling

torsdag d. 8. november kl. 19.oo i Revhuset

Eneste punkt på dagsordenen er godkendelse af bestyrelsens forslag til en mindre vedtægtsændring i de gældende vedtægter for KLF i § 4 Kontingent. 

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vil blive publiceret på hjemmesiden senest 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen

Foreningens kasserer har her begrundet bestyrelsens forslag:

KONTINGENT – Ny opkrævningsform

Bestyrelsen foreslår, at opkrævningen af kontingentet fremover varetages af Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem de seneste år udviklet et meget fleksibelt og stærkt administrationssystem, som bl.a. tilbyder at administrere kontingentopkrævningen for medlemsforeningerne.
Langt hovedparten af Forbundets medlemsforeninger benytter i dag denne opkrævningsløsning og foreningens tilbagemeldinger er yderst positive.

Ved en overgang til Forbunds-opkrævning sparer KLF både penge og især tid, idet Danmarks Sportsfiskerforbund leverer denne service til deres medlemsforeninger uden beregning. 
Der bliver samtidig mulighed for at tilmelde din kontingentbetaling til Betalings-Service - en stor fordel for alle parter.
For at sikre, at du placeres i den korrekte kontingentgruppe, er det meget vigtigt, at du logger ind på Forbundets medlemsside og kontrollerer dine medlemsdata.
Du er velkommen til at kontakte foreningens kasserer, såfremt du får brug for hjælp til denne del.

Den foreslåede overgang til Forbundets system kræver lidt justeringer af KLF’s vedtægter og er derfor nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling.  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling finder du også i nyhedsmailen.

Bestyrelsen håber på opbakning til forslaget om ændret opkrævnings-system og ser frem til en god ekstraordinær generalforsamling.

På bestyrelsens vegne

Jesper Thykjær Andersen
klubkasserer

September 2018

August 2018

Makrellen 2018 08 20

Desværre har makrellen været ude af drift weekenden over, men den er nu igen sejlklar. Årsagen var en revnet pakning i samlingen hvor benzinslangen kobles på benzintanken.

Jk

Opdatering af personlige medlemsoplysninger Rev.2018 08 12

Opdatering af dine personlige medlemsoplysninger skal du selv sørge for. Som tidligere meddelt og med baggrund i lovgivningen om ”behandling af personoplysninger og databeskyttelse” (GPDR), har KLF valgt at medlemsoplysningerne kun skal ligge et sted, og det er i Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsarkiv og ikke ude i den tilsluttede foreninger. De oplysninger vi i foreningen skal bruge trækker vi så fra DSF´s medlemsarkiv.

Sådan kan du rette dine personlige oplysninger.

Du retter dine personlige oplysninger på Sportsfiskerens via https://www.sportsfiskeren.dk/

Vælg fanebladet >Fiskekort<

Log ind med Email eller medlemsnummer og med din selvvalgte adgangskode.

Når du er logget ind skal du oppe i højre hjørne gå ind på >DIG< 

I undermenuen skal du vælge >indstillinger< hvor du kan rette alle dine personlige oplysninger.

Husk at gemme dine ændringer og at logge ud øverst i højre hjørne når du er færdig.

Bestyrelsen

Opfordring til kortspil.

Efter sommerferien vil der være mulighed for en gang whest Torsdage i lige uger.

Mød op, og er der 4 mand, kan spillet begynde.

Tude å

Når du læser dette, er alle zonerne slået 2 gange, så vi mangler kun, at slå alle zonerne én gang til i år.

Planen for vedligeholdelse af Å zonerne er, at de fremover skal slås 3 gange årligt, første gang inden premieren,  og anden gang i maj /april og én sidste gang i sept./oktober.  Det skulle gerne medføre, at det både blev lettere og hurtigere at vedligeholde dem. Det er så  vores håb, at flere af vore medlemmer vil bruge Åen, som er et dejligt fredfyldt sted at fiske, og hvor der er mange fiskearter,  man kan fiske efter. (der er jo andre steder end Mundingen).

Vores håb er, at der er lidt flere medlemmer, som har lyst til at være med i det fællesskab som vi har ang. Å plejen. Du lærer også åen bedre at kende., hvilket kan betyde, at opgaverne kan fordeles på flere hænder, så det er færre gange for den enkelte at hjælpe til. Af de vedhæftede billeder kan du se noget af det nye materiel, som vi har fået.

Mogens

Zone 1

På grund af ejerskifte har vi mistet fiskeretten i zone 1.

Juli 2018

ZONE 1   d 20/7 2018

Zone 1 er midlertidig lukket for fiskeri.

JK

Juni 2018

Makrellen klar igen. 5. juni kl. 13.oo

Så er Makrellen igen klar til din tur ud på Storebælt. Men vær lige opmærksom på, om der kommer en "mislyd" når motoren går i tomgang, fordi startmotoren pludselig starter! Giv venligst en tilbagemelding hvis du oplever det.

JK

Makrellen d. 2 juni

Vi har midlertidig spærret for booking af Makrellen, da der periodisk kommer en "mislyd" fra motoren under tomgangskørsel. Det skal vi lige se lidt nærmere på. Så følg med på booking kalenderen hvor vi retter, hvis vi forlænger spærringen ud over mandag.

JK

Nyhedsbrev 1. juni

Der er d. 1. juni udsendt nyhedsbrev til alle, der har en registreret mailadresse i DSF. Har DU ikke modtaget nyhedsbrevet vil vi gerne høre fra dig, så mail adresserne kan blive ajour ført.

JK

Maj 2018

KORSØR HAVNEMEDE 2018 Se billederne under Turreferater 2018

Med 652 deltagere er koordinationsudvalgets dom klart, at havnemeden igen er godkendt, for trods meget  vigende forhåndstilmeldinger var vi kun 58 deltagere fra sidste års rekordstore deltagerantal.

Det meget glædelige i år var, at der var 10 præmierede torsk, - men det sørgelige at der ikke var én eneste ålekvabbe, så vi hører meget gerne fra nu af og til nytår, om nogen fanger ålekvabber i havnen.

Dommerkomiteens valg af den mangeårige deltager nu 15 år gamle kørestolsbruger Morten Skjoldstrup som årets havnemeder, faldt virkelig i alle deltagernes interesse og kvitteres med stor applaus.

Det lykkedes også at nedbringe tiden for afslutningen på fæstningen, hvor de 140 præmier jo skulle uddeles, - men godt styret af alle på scenen, gik det rigtig godt.

Med en stor tak til alle vores sponsorer og samarbejdspartnere samt en meget stor og varm tak til alle i vores KLF personale, imødeser vi spændt hvad vi kan udrette i 2019, hvor det bliver 25. gang vi afvikler Korsør Havnemede.

Flemming

Hej Alle d.3/5

Her er de nyligt opdaterede stillinger i de 3 konkurrencer. de ses på hjemmesiden, og alle jer med fisk på listerne har fået direkte besked.

Mange Hilsner

Knæk og bræk

Gert

April 2018

Har du modtaget Nyhedsmail for maj måned jeg sendte til dig d. 30.april.

Jeg har udsendt nyhedsmailen i dag d. 30. april via DSF´s medlemsside til alle medlemmer, der er registreret med mail adresse i forbundet. Hvis du ikke har modtaget nyhedsmailen kan du kontakte mig på mail her, så vi kan få rettet op på oplysningerne i DSF medlemsarkiv. Du kan også selv se og rette dine oplysninger ved at logge ind på siden her.

Jan Kampmann

Udsætning af 31.000 stk. smolt

Søndag den 29 april kl. 17.00 udsætter vi mundings fisk ud ved Tude å `s munding.

Det er planen at vi køre ud på nordsiden af mundingen, for at prøve at sætte dem lidt længer ude. Og så bliver det sidst på eftermiddagen, med det håb at skarv og sølvmåger er på vej hjem.

Der skal udsættes 31.100 stk.

Med venlig hilsen

UDSÆTNINGSFORENINGEN VESTSJÆLLAND 95

V/ Formand Kurt Jørgensen

Bødkervænget 5, Sæby

4270 Høng

Tlf. 20898182

kj@ufv95.dk

2018 04 18

Nu er adgangen til Makrellen blevet meget lettere

Takket være frivillige hænder har vi fået fremstillet og monteret denne fine trappe, så adgangen til Makrellen er blevet væsentlig lettere.

Sivslåning i zone 3

Ja så blev den sidste del af Åen slået, og det var Zone 3. Det var noget af et arbejde, da der på et stort stykke, (det nye) var siv i mandshøjde og at vi ikke kendte hvor gode brinkerne var. De var heldigvis meget fine, så nu kan man gå fra muddersvinget og helt op til hvor zonen slutter og endda helt ude ved Åen. Lørdag hvor vi skulle finpudse stykket, var der også tid til at fiske, og her blev der fanget en regnbue med svamp, en lille blank som blev sat ud, og så en fin regnbue. Men hvor ville det være dejligt, hvis der var flere, som tilmelde sig til å slåning. Du lærer også åen bedre at kende, og så ville det måske kun være højest 2 gange om året du skulle være med, én gang forår og én gang sent på sommeren,  Det er tanken, at den skal slås 2 gange om året og dermed, så vil det ikke være så hårdt, men det kunne måske også få flere derud.

Mogens

Zone Mundingen d.10/4

Sidste fiskedag i Mundingen er d. 17. april så du kan nå at booke endnu.

Ny adgangskode til medlemssiden d. 9/4

Jeg er, som allerede meddelt i det sidste nyhedsbrev, ved at ændre adgangskoderne til medlemssiden. Fremover er det dit DSF medlemsnummer du skal bruge som adgangskode for at få adgang til siden. Jeg forventer at blive færdig med ændringerne senest i morgen aften. Du kan kontakte mig på mail HER hvis du ikke kan få adgang til siden.

JK

Sivslåning.

Så har de gæve (Tordenskjolds soldarer) igen brugt deres sparsomme fritid - mellen fisketurene - til at slå siv i zone 3. Så nu er det bare om at komme afsted, da der pt. er pæne fisk at fange i zonerne.

Nyhedsbrev 2018 04 01 ( udsendt d. 31. marts)

Har du ikke modtaget nyhedsbrevet så kontakt Jan Kampmann (se bestyrelsen)

Vedr. Sivslåning: Fejlagtigt har jeg skrevet at henvendelse vedrørende sivslåning skal rettes til Claus. Det er selvfølgelig ikke korrekt. Der skulle have stået henvendelse til Mogens Larsen på 20 10 55 35 eller på mail: Mogenschr27@gmail.com

Vedr. Tirsdagsfiskerne: Så var disse arrangementer ikke blevet opdateret i kalenderen, da kopien til nyhedsbrevet blev hentet, men kalenderen på hjemmesiden er nu opdateret.

Marts 2018

Laks i Tude å

2018 03 30

Er der igen fanget en laks i Tude å?

Det er formodentlig anden gang i år der er fanget en laks i Tude Å. Den første Laks der blev fanget er bekræftet ved en skelprøve. Den nye laks på 56 cm. blev fanget et stykke oppe i åen, og straks genudsat (mindstemålet på 60 cm.) uden der blev taget skelprøve. Ud over denne fisk blev det til 2 regnbuer og en gedde.

Makrellen 23/3

Så er Makrellen igen i vandet hvor den venter på forårets kommen og Din tur ud på Storebælt.

Februar 2018

Sivslåning i zonerne

Den 22 og 23 februar var vi en del medlemmer oppe og slå zone 2 og 6 billederne fortæller lidt af arbejdet, men nu er der godt at gå. Uffe mener, at det er som på en golfbane.

Senere følger zone 3 som skal udvides betragtelig.

Hvis du får lyst til at være med, skal du blot kontakte Mogens Larsen.

Mogens

Is i Korsør Havn 23/2

Pga. is i Korsør Havn er Makrellen på land og bookingen af den er spærret i KLF bookingsystemet. (Boking kalenderen for Makrellen er ikke synlig)

JK

Et kort referat fra generalforsamlingen i Revhuset d. 10. februar.

(Det endelige referat kommer snarest) .

 1. Valg af dirigent og referent: Finn Nyholm- Dirigent og Jan Kampmann – Referen    
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år blev godkendt.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år blev godkendt.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
 5. Behandling af indkomne forslag. Der var ingen indkommet forslag.
 6. Fastsættelse af foreningskontingent. Uændret kontingent for 2018.
 7. Valg af formand lige år. Jf.§ 11. Flemming Lundberg Petersen blev genvalgt
 8. Valg af kasserer ulige år.
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Jf.§ 11. (3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år) På valg var: Rico Lie, og Jan Kampmann, der begge blev genvalgt. Niels Kring Jørgensen blev valgt i stedet for Peter Nommesen, der ikke ønskede genvalg.
 10. Valg af suppleant til bestyrelsen for 1 år. Peter Nommesen blev valgt
 11. Valg af 1 bilagskontrollant for 2 år. Gert Schjönning                         
 12. Valg af 1 suppleant til bilagskontrollant for 1 år. Mogens Hansen
 13. Eventuelt. ( mere herom kommer i det endelige referat) 

Referent Jan Kampmann

 

Januar 2018

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset

 lørdag den 10. februar 2018 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Generalforsamlingen d. 10. februar 2018

Makrellen midlertidig oppe! 2017 01 04

Pga. den forventede høje vandstand tager vi midlertidig makrellen på land. Vi forventer at Makrellen er tilbage i sit rette element senest fredag.

JK