Seneste nyt fra foreningen

Arrangementer og ændringer i disse vil kun fremgå af kalenderen, som løbende bliver opdateret. 

Februar 2019

Konstituerende bestyrelsesmøde d. 18. feb.

Bestyrelsen bød Steen Nielsen velkommen som suppleant i bestyrelsen, hvor vi glæder os over nye kræfter til bestyrelsesarbejdet. Ellers skete der kun få ændringer, da både formand og kasserer er direkte valgt af generalforsamlingen. Niels Kring har overtaget sekretærposten medens aktivitetskoordineringen og dermed kalenderen er tilbage hos Jan Kampmann. Så nu ser fordelingen af opgaverne sådan ud:

Formand: Flemming Lundberg Petersen

Kasserer: Jesper Thykjær Andersen - Medlem af DSF´s Hovedbestyrelse

Næstformand: Jan Kampmann - Webmaster (hjemmesider, kalender og booking)

Sekretær: Niels Kring Jørgensen

Juniorleder: Rico Lie

Havfiskeri: Bent Olsen

Vandpleje og UFV: ClausSønderskov

1. Suppleant: Peter Nommesen

2. Suppleant: Steen Nielsen

JK

Ændring af grupperne for Storfangernåle fra 2020

I forbindelse med årets uddeling af Storfangernålene oplyste Flemming, at bestyrelsen på grund af besparelse og da foreningen er ved at løbe tør for Storfangernåle, har besluttet at fra 2020 bliver Fersk- og Saltvands grupperne slået sammen til en gruppe.

Januar 2019

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening

Ordinær generalforsamling afholdes i Revhuset

 lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.oo

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Tilføjet d. 24/1 2019:

Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen inden fristens udløb.

SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN kl. 17.30:

Gullasch m/hvide kartofler fra restaurant MADAM BAGGER, dette sammen med øl/Vand og kaffe m/småkager kr. 100 pr. kuvert TILMELDING SENEST 29.1.2019 kl. 12.oo til Flemming - dortheogflemming@hotmail.com eller tlf. 40 53 61 14

Efterlysning 2019 01 13

Er der en af vores medlemmer, der har forbindelse med -kender et sted - i nærheden af Korsør, hvor vi kan få Makrellen inden for i en lade eller lignende for vinteren. Så må du gerne kontakte mig snarest på mail. Kampmanns@mail.dk, da vi tager båden op for vinterperioden nu. Helst skal det være et sted, hvor vi samtidig kan komme og foretage lidt vedligeholdelse på båden medens den står inden for.

Jan Kampmann

Makrellen oppe for vinterpereioden.

Bådudvalget har besluttet, at Makrellen bliver taget op her i vinterperioden fra 15. januar til ca. medio marts alt efter hvordan vinteren falder forløber.

Å premiere d. 16/1

Så er zone 1, 2 og 6 klar til premieren d. 16. januat. Men husk at det kun er disse 3 zoner, der bliver frigivet d.16 januar. De øvrige zoner 3, 4 og zone mundingen (mundingen kun åben om tirsdagen) åbnes først d. 1. februar. Der bliver i år ikke trukket lod om fordeling af fiskeriet på premierdagen.

Hvis i observere noget oppe i å stykkerne, som er forkerte, bede I omgående kontakte Mogens Chr. Larsen på mobil: 20 10 55 35