Bjarne Jensen med suder på 2,5 kg
Bjarne Jensen med suder på 2,5 kg

Tilmeld dine fisk til:  Gert Schjönning, Strandvejen 56, 4220 Korsør.   

Tlf. 58 35 23 95 Mail: schjoenningmail@mail.tele.dk

Slutresultatet for 2014

Pokalfisk

Opdateret 04. 12. 2014

Fiskeart

Vægt

Længde

Fanger

Torsk fra kyst

 

 

 

Torsk fra båd

10,8

109 cm

Bjarne Jensen

Fladfisk

0,790

43

Bente Jensen

Hornfisk

0,760

79

Bjarne Jensen

Laksefisk fra kyst

3,272

67

Lars Demsat

Laksefisk fra båd

12,4

103

Gorm Siiger

Havørred Tude Å

4,60

75

Tommy Aggergaard

Bækørred

 

 

 

Regnbueørred fra Å

             4,20

60 cm

Bjarne Jensen

Regnbueørred P&T

 

 

 

Gedde

9,800

103

Gorm Siiger

Aborre

1,690

47

Gorm Siiger

Sandart

3,300

72

Gorm Siiger

Årets Ferskvandsfisker

Stillingen pr. 04. 12. 2014

Navn

Fiskeart

Vægt kg.

Point

Point i alt

Ole Nissen

Aborre

Brasen

Gedde

Regnbueørred

Rimte

Skalle

Suder

1,100

1,600

7,400

4,000

1,800

0,750

3,100

110,0

106,7

105,7

133,3

150,0

107,1

310,0

 

 

 

 

 

 

1022,8

Gorm Siiger

Aborre

Brasen

Gedde

Rimte 

Sandart

Suder                       

1,690

2,100

9,800

2,090

3,300

2,090

169,0

140,0

140,0

174,2

132

209,0

 

 

 

 

 

964,2

Bjarne Jensen

Aborre

Regnbueørred

Rimte

Suder

1,350

4,200

1,600

2,500

135,0

140,0

133,3

250,0

 

 

 

658,3

Johnny Ottenfeldt

Havørred fra Å

Regnbueørred

4,500

3,500

150,0

116,7

 

266,7

T. Aggergaard

Havørred fra Å

4,600

153,3

153,3

Henrik Nielsen

Rimte

1,800

150,0

150,0

Gert Schjønning

Regnbueørred

3,650

121,7

121,7

Hans Jessen

Skælkarpe

6,500

108,3

108,3

Uffe Hasselby

Regnbueørred

3,030

101,0

101,0      

 

 

 

 

 

Årets Saltvandsfisker

Stillingen pr 04. 12. 2014

Navn

Fiskeart

Vægt i kg

Point

Point i alt

Gorm Siiger

Brosme

Havkat

Ising 

Laks fra båd

Lange

Makrel

Regnbueørred

Rødspætte

Sej

Torsk fra båd

2,800

9,400

0,400

12,400

10,000

0,800

3,050

0,740

9,900

7,400

140,0

313,3

100,0

155,0

222,2

160,0

101,7

105,7

247,5

105,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1497,1

Bjarne Jensen

Havørred fra båd

Hornfisk

Laks fra båd

Makrel

Rødspætte

Torsk fra Båd

4,000

0,760

10,200

0,860

0,750

10,800

100,0

152,0

127,5

172,0

107,1

154,3

 

 

           

 

 

812,9

Bent Olsen

 

Lange

Makrel

Sej

7,75

0,530

7,1

193,8

106,0

157,8

 

 

457,6

Bente Jensen

Hornfisk

Skrubbe

0,686

0,790

137,2

112,9

 

250,1

Ronni Olsen

Makrel

0,850

170,0

170,0

Lars Demsat

Havørred Kyst

3,272

109,1

109,1

Gert Schjønning

Makrel

0,530

106,0

106,0