U.F.V.  Cup

DEN GYLDNE KEJS

SØNDAG 12. APRIL 2015

Udsætningsforeningen Vestsjælland har i samarbejde med Jagt & Fritidshuset, Sorøvej 9, 4200 Slagelse fornøjelsen at invitere jer til U.F.V. Cup DEN GYLDNE KEJS.

Det er en åben kystkonkurrence, hvor alle kan deltage.  Der dystes i hold og individuelt.  Formålet med " U.F.V. cup" er alene via billetsalget at øge udsætningerne på Storebæltskysten.  Derfor går indtægterne ubeskåret til udsætningsarbejdet på Vestsjælland.

KONKURRENCEREGLER:

U.F.V. cup 2015 er en åben kystkonkurrence.  Der må fiskes i Danmark fra lokaliteter med offentlig adgang.  Der må fiskes med 2 stænger pr. deltager.  Til konkurrencen tæller: Ørreder (45 cm. ),

Torsk ( 45 cm. ). Deltager der er tilmeldt et foreningshold, beregnes placeringen efter point: Ørreder 10,  torsk 8, begge arter pr. påbegyndt 100 g.

Hvert foreningshold  indvejer de 10 største fisk i hver kategori.  Foreningen med højeste samlede pointsum vinder U.F.V. cup 2015. Alle foreninger kan tilmelde hold.

Derudover tæller de individuelle deltageres største fisk, i konkurrencen om en række flotte præmier.  HUSK gyldigt fisketegn skal forevises ved indvejningen.

KONKURRENCETIDER:

Søndag den 12. april 2015 fra kl. 0.00 til 14.00. Indvejningen foregår fra 14.00 til 14.30. Indvejning og præmieoverrækkelse foregår i
Korsør Lystfiskerforening´s, klubhus (Revhuset), Halsskov Rev, Storebæltsvej, 4220 Korsør,

PRÆMIER:

Individuelle præmier: Der er 5 præmier i flg. klasser: Ørred og Torsk  I begge rækker medfølger U.F.V 95´s, guld, sølv og broncenål.

Holdkonkurrencen gælder Den Gyldne Kejs.  Den vindende forening har Den Gyldne Kejs frem til U.F.V. cup 2016.  Den vindende forening sørger for gravering af plakette med foreningsnavn og årstal. 

TILMELDING:

KLF tilmelder samlet til Jan Kampmann senest Torsdag d. 9/4 i Revhuset eller på mail: Kampmanns@mail.dk

Billetter til den åben konkurrence kan købes hos: Jagt og Fritidshuset Sorøvej 9, 4200 Slagelse eller bestilles på tlf. 58526190 eller 40598182 se evt. www.ufv95.dk

Tilmelding til holdkonkurrence, gennem din forening.  Deltagerpris: 50,- kr.

Hjælp U.F.V.cup 2015 til at blive en spændende dyst - tilmeld dig allerede nu i din forening.

Holdlederen tilmelder sin forening til: U.F.V. 95 Tlf. 20898182 mail: kj@ufv95.dk

Ved indvejningen afleveres en deltagerliste.

Udsætningsforeninge

Vestsjælland 95

"Havørreden"